Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Hệ thống bán lẻ

Lĩnh vực :
Kinh doanh thương mại

Định nghĩa

Hệ thống bán lẻ là một cơ sở hạ tầng kinh doanh, chứ không phải là mỗi khái niệm hoạt động như một bồn chứa, một hệ thống bán lẻ kéo lại với nhau tất cả các hoạt động bán lẻ dưới một chiếc ô, nâng cao hiệu quả trên toàn bộ hệ thống và phát triển nền kinh
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây