Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Hoàn thiện chính sách phát triển hệ thống bán lẻ

Lĩnh vực :
Quản trị kinh doanh

Định nghĩa

Hoàn thiện chính sách phát triển hệ thống bán lẻ là việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung của từng chính sách hiện hành hoặc thay thế chính sách hiện hành bằng chính sách mới liến quan đến lĩnh vực phân phối bán lẻ nhằm thực hiện đường lối, mục tiêu
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây