Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Tài khoản kế toán tạm thời Temporary accounts/ Nominal accounts

Lĩnh vực :
Kế toán - Kiểm toán

Định nghĩa

Tài khoản kế toán tạm thời là tài khoản sổ cái chung bắt đầu mỗi năm kế toán, có số dư bằng không. Khi kết thúc niên độ kế toán số dư trong tài khoản sẽ được kết chuyển sang tài khoản khác.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây

Các thuật ngữ liên quan