Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Thương mại trực tuyến tới ngoại tuyến Online to Offline Commerce- O2O/ O2O commerce

Lĩnh vực :
Marketing
Kinh doanh thương mại

Định nghĩa

Thương mại trực tuyến tới ngoại tuyến (O2O) là một chiến lược kinh doanh thu hút khách hàng tiềm năng từ các kênh trực tuyến tới mua hàng trong các cửa hàng thực tế.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây