Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến/Thương hiệu trực tuyến Online brand

Lĩnh vực :
Quản trị kinh doanh

Định nghĩa

Thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có thể được hiểu như sau: "Thương hiệu của doanh nghiệp trực tuyến là dấu ấn, hình tượng tích cực và uy tín về sản phẩm và doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng trên môi trường trực tuyến, đặc biệt là môi trường Internet".
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây