Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Doanh số bán lẻ Retail Sales

Lĩnh vực :
Kinh doanh thương mại

Định nghĩa

Doanh số bán lẻ theo dõi nhu cầu của người tiêu dùng đối với thành phẩm bằng cách đo lường việc mua hàng hóa tiêu dùng lâu bền và không lâu bền trong một khoảng thời gian xác định.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây

Các thuật ngữ liên quan