Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Đất đai manh mún Land fragmentation

Lĩnh vực :
Kinh tế học

Định nghĩa

Đất đai manh mún được hiểu trên 2 khía cạnh: Một, sự manh mún về mặt ô thửa, trong đó một đơn vị sản xuất có quá nhiều mảnh ruộng với kích thước quá nhỏ của những mảnh ruộng này không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất; Hai, sự manh mún thể hiện trên qui mô về đất đai của các đơn vị sản xuất, số lượng ruộng đất quá nhỏ không tương thích với số lượng lao động và các yếu tố sản xuất khác.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây

Các thuật ngữ liên quan