Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Cơ cấu tổ chức không ranh giới Boundaryless organizational structure

Lĩnh vực :
Quản trị kinh doanh

Định nghĩa

Cơ cấu tổ chức không ranh giới là cơ cấu tổ chức không ranh giới, phá vỡ ranh giới giữa các tiểu hệ thống bên trong tổ chức và ranh giới với môi trường bên ngoài.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây

Các thuật ngữ liên quan