Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Chính sách phát triển hệ thống phân phối bán lẻ của Nhà nước

Lĩnh vực :
Quản trị kinh doanh

Định nghĩa

Chính sách phát triển hệ thống phân phối bán lẻ là chính sách thể hiện rõ lập trường và thái độ ứng xử của Nhà nước đối với sự phát triển lĩnh vực phân phối bán lẻ trước các vấn đề ai? cái gì? ở đâu? điều kiện nào? với hình thức nào? và bằng cách nào? nhằm hướng sự phát triển của lĩnh vực phân phối bán lẻ đến các mục tiêu xác định trong từng giai đoạn.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây