Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Cấu trúc thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến/Cấu trúc thương hiệu trực tuyến

Lĩnh vực :
Quản trị kinh doanh

Định nghĩa

Cấu trúc thương hiệu trực tuyến là tập hợp các cấu phần và sự sắp xếp giữa chúng để tạo lên một thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, bao gồm cấu trúc nền tảng và cấu trúc hiển thị.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây