Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Bán lẻ điện tử Electronic Retailing/ E-tailing/ Internet Retailing

Lĩnh vực :
Kinh doanh thương mại

Định nghĩa

Bán lẻ điện tử là việc bán hàng hóa và dịch vụ thông qua Internet. Hiện nay, ngày càng nhiều các cửa hàng truyền thống cũng tham gia vào hoạt động bán lẻ điện tử.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây