Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

Alpha có trọng số Weighted Alpha

Lĩnh vực :
Chứng khoán

Định nghĩa

Alpha có trọng số là thông số đo lường hiệu suất của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm, phản ánh nhiều hơn đối với tình hình hoạt động cổ phiếu gần thời điểm hiện tại.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây

Các thuật ngữ liên quan