Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

AI Yếu Weak Artificial Intelligence - Weak AI

Lĩnh vực :
Kinh tế số

Định nghĩa

AI yếu là trí thông minh của máy móc bị giới hạn trong một khu vực cụ thể hoặc hạn hẹp. AI yếu mô phỏng nhận thức của con người và mang lại lợi ích cho nhân loại bằng cách tự động hóa các công việc tốn thời gian và phân tích dữ liệu theo cách mà con người đôi lúc không thể.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây

Các thuật ngữ liên quan