Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

7 Lãng phí/ 7 lãng phí trong Sản xuất tinh gọn 7 wastes of lean/ The 7 Wastes

Lĩnh vực :
Quản trị kinh doanh

Định nghĩa

7 lãng phí trong Sản xuất tinh gọn bao gồm: Lãng phí do Sai lỗi/ Khuyết tật (Defect), Sản xuất dư thừa (Over Production), Tồn kho (Inventory), Thao tác (Motion), Vận chuyển (Transportation), Chờ đợi (Waiting), Gia công/xử lí thừa (Over processing).
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây