Đang tải
Chọn ngôn ngữ :Tiếng ViệtTiếng Anh
Lĩnh vực :Tất cả

12 tháng gần nhất/Theo dõi 12 tháng Last Twelve Months - LTM/Trailing Twelve Months

Lĩnh vực :
Kế toán - Kiểm toán

Định nghĩa

12 tháng gần nhất (LTM) đề cập đến khung thời gian 12 tháng liền kề trước đó. LTM thường được sử dụng làm khung thời gian tham chiếu để đánh giá hiệu suất của công ty, ví dụ như doanh thu hoặc hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E).
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây

Các thuật ngữ liên quan